English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Ukielski

Wpływ długości bloków poliamidowego i poliestrowego na strukturę oraz właściwości trójblokowych terpolimerów poli [(tereftalan tetrametylenu)-blok-(oksytetrametylen)-blok-(ε-kaprolaktam)]

Polimery 2002, nr 6, 404


Streszczenie

Otrzymano wymienione w tytule multiblokowe terpolimery -(PBT-b-PTMO-b-PA6)-n stanowiące układy polimerowe, w których jeden z trzech bloków (tu blok PBT) nie rozpuszcza się w fazie bloków PA6 (twardej) oraz, w zależności od swojego ciężaru cząsteczkowego, nie rozpuszcza się wcale lub tylko nieznacznie w fazie bloków PTMO (miękkiej). Metodami DSC i DMTA zbadano wpływ zmian wymiarów bloków PA6 i PBT na strukturę, separację fazową i właściwości termiczne tych produktów. Obliczono stopnie separacji fazy miękkiej, pośredniej i twardej. Potwierdzono, że składy i udziały tych faz determinują wiele cech użytkowych omawianych terpolimerów. Terpolimery porównano z opisanymi wcześniej przez autora [4] elastomerami -(PBT-b-PTMO-b-PA12) -n, w których sztywny blok PBT o odpowiednio dobranym ciężarze cząsteczkowym rozpuszcza się w twardej fazie bloków PA12 i częściowo rozpuszcza się w fazie miękkiej. Nadaje to tym produktom cechy typowych termoplastycznych elastomerów. Natomiast obecność dodatkowego bloku sztywnego nierozpuszczającego się lub słabo rozpuszczającego się w pozostałych blokach, jak w przypadku terpolimerów -(PBT-b-PTMO-b-PA6) -n, prowadzi do uzyskania tworzywa konstrukcyjnego o cechach polimerów wzmocnionych.


Słowa kluczowe: terpoli(estro-b-etero-b-amidy), terpolimery multiblokowe, struktura fazowa, wzajemna rozpuszczalność bloków sztywnych i giętkich, właściwości użytkowe
R. Ukielski (1.16 MB)
Wpływ długości bloków poliamidowego i poliestrowego na strukturę oraz właściwości trójblokowych terpolimerów poli [(tereftalan tetrametylenu)-blok-(oksytetrametylen)-blok-(ε-kaprolaktam)]