English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Jaruga, K. Mazik

Wpływ czasu wtrysku i docisku na stan naprężeń własnych w wypraskach wtryskowych

Polimery 2013, nr 7-8, 587


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.587

Streszczenie

Przedstawiono wymogi, jakie stawia się procesowi wytwarzania wyprasek przeźroczystych metodą wtryskiwania. Zwrócono szczególną uwagę na takie parametry procesu jak: czas wtrysku i docisku, które warunkują uzyskanie odpowiedniej jakości wyprasek. Metodą elastooptyczną zbadano wpływ tych parametrów na stan naprężeń własnych wyprasek z tworzywa (metakrylan metylu)-akrylonitryl-butadien-styren (MABS).


Słowa kluczowe: wtryskiwanie, naprężenia własne, badania elastoplastyczne, czas wtrysku, czas docisku
e-mail: lubczynska@ipp.pcz.pl

T. Jaruga, K. Mazik (1.81 MB)
Wpływ czasu wtrysku i docisku na stan naprężeń własnych w wypraskach wtryskowych