English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Ukielski, M. Piątek

Wpływ budowy chemicznej bloku amidowego na właściwości termiczne i strukturę elastomerycznych

trójblokowych terpolimerów poli(estro-b-etero-b-amidowych) (j ang.)

Polimery 2003, nr 10, 690


Streszczenie

Otrzymano multiblokowe terpolimery -(PBT-b-PTMO-b-PA12,10)n- (tabela 1) stanowiące układy polimerowe, w których jeden z trzech bloków (PBT) nie rozpuszcza się w fazie bloków PA 12,10 (twardej) oraz, w zależności od swojego ciężaru cząsteczkowego, rozpuszcza się tylko nieznacznie w fazie bloków PTMO (miękkiej). Metodą DSC zbadano właściwości termiczne tych terpolimerów (rys. 3 i 4). Pozwoliło to na stwierdzenie, że blok PBT działa w takim układzie usztywniająco, naruszając właściwości elastyczne i umożliwiając w ten sposób uzyskanie tworzyw konstrukcyjnych o cechach polimerów wzmocnionych. Terpolimery porównano z opisanymi wcześniej [5] terpolimerami -(PBT-b-PTMO-b-PA12)n-. Są one dobrymi elastomerami wówczas, gdy zawarty w nich blok sztywny PBT ma stopień polimeryzacji w przedziale 4—7 (tabela 2, próbki 2 i 3 z serii 1). Taki blok rozpuszcza się w twardej fazie bloków PA12 i częściowo rozpuszcza się w fazie miękkiej. Stwierdzono zatem, że nawet mała zmiana w budowie chemicznej bloku amidowego w istotny sposób wpływa na strukturę, rozdział faz i właściwości terpolimerów (tabela 2, rys. 1—4). Chcąc więc uzyskać korzystne właściwości użytkowe, należy stosować w układach trójskładnikowych przynajmniej jeden składnik zdolny do rozpuszczenia się w pozostałych składnikach.


Słowa kluczowe: terpoli(estro-b-etero-b-amidy), terpolimery multiblokowe, struktura fazowa, wzajemna rozpuszczalność bloków sztywnych i giętkich, właściwości elastyczne
R. Ukielski, M. Piątek (1.49 MB)
Wpływ budowy chemicznej bloku amidowego na właściwości termiczne i strukturę elastomerycznych trójblokowych terpolimerów poli(estro-b-etero-b-amidowych) (j ang.)