English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Matykiewicz, B. Dudziec, T. Sterzyński

Wpływ aluminosilseskwioksanu na proces utwardzania żywicy epoksydowej (j. ang.)

Polimery 2014, nr 11/12, 855


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.855

Streszczenie

Zbadano proces utwardzania żywicy epoksydowej Epidian 6 za pomocą bis(heptaizooktyloglinosilseskwioksanu) (AlPOSS). Kinetykę procesu sieciowania oceniano na podstawie wyników pomiarów metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) z zastosowaniem różnych szybkości ogrzewania. Wartości energii aktywacji (Ea) procesu sieciowania żywic różniących się zawartością AlPOSS wyznaczono metodą Kissingera. Postęp procesu sieciowania oraz zachodzące zmiany chemiczne w matrycy epoksydowej badano za pomocą spektroskopii w podczerwieni z transformatą Fouriera (FT-IR). Wyniki badań potwierdziły, że AlPOSS może być stosowany jako środek utwardzający do żywic epoksydowych.


Słowa kluczowe: żywica epoksydowa, aluminosilseskwioksany, kinetyka sieciowania, utwardzanie żywic epoksydowych


e-mail: danuta.chmielewska@put.poznan.pl

D. Matykiewicz, B. Dudziec, T. Sterzyński (190.7 KB)
Wpływ aluminosilseskwioksanu na proces utwardzania żywicy epoksydowej (j. ang.)