English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Gawdzińska, A. Gądek-Moszczak, K. Bryll, I. Irska, S. Paszkiewicz

Wpływ absorpcji wody na wybrane właściwości wytrzymałościowe jednoskładnikowych kompozytów poliestrowych (j.ang.)

Polimery 2018, nr 4, 254


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.4.2

Streszczenie

Zbadano wybrane właściwości mechaniczne jednoskładnikowych kompozytów poli­estrowych o zawartości masowej włókien 0 % (A), 5 % (B), 10 % (C), 15 % (D), 20 % (E), w stanie suchym i po zanurzeniu w wodzie, w celu określenia możliwych zastosowań takich materiałów w przemyśle stoczniowym. Współczynnik dyfuzji wody wytworzonych kompozytów oznaczano na podstawie jej absorpcji do stanu nasycenia, w temperaturze 3, 23 i 100 °C. Przeprowadzono testy udarności Charpy’ego próbek kompozytów o różnym udziale włókien. Stwierdzono, że najlepszą udarność (6 J/cm2) wykazują kompozyty w stanie suchym z zawartością włókien powyżej 15 % mas.


Słowa kluczowe: jednoskładnikowe kompozyty polimerowe, udarność, absorpcja wody

e-mail: gadek@mech.pk.edu.pl


K. Gawdzińska, A. Gądek-Moszczak, K. Bryll, I. Irska, S. Paszkiewicz (1.04 MB)
Wpływ absorpcji wody na wybrane właściwości wytrzymałościowe jednoskładnikowych kompozytów poliestrowych