English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

G. Marszałek, R. Majczak

Wosk polietylenowy — otrzymywanie, modyfikacja i zastosowania

Polimery 2012, nr 9, 640


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.640

Streszczenie

W artykule scharakteryzowano szeroką grupę substancji znanych jako woski. Opisano główne metody otrzymywania wosków polietylenowych należących do wosków syntetycznych. Powstają one w procesach degradacji polietylenu oraz w procesach syntezy jako produkt główny lub uboczny przy produkcji polietylenu. Omówiono metody modyfikacji wosków skutkujące poprawą ich właściwości i jakości. Właściwości te decydują o możliwych kierunkach zastosowań. W pracy podano liczne przykłady różnorodnych zastosowań wosków polietylenowych wykazując jak cennym są one materiałem.


Słowa kluczowe: wosk polietylenowy, otrzymywanie, modyfikacja właściwości, zastosowanie


e-mail: gniewosz.marszalek@basellorlen.pl

G. Marszałek, R. Majczak (117 KB)
Wosk polietylenowy — otrzymywanie, modyfikacja i zastosowania