English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Kijeński, M. Kijeńska, O. Osawaru

Włókna roślinne jako zamienniki włókien mineralnych w kompozytach
termoplastów – wizja Forda czy Al Gore'a?

Polimery 2016, nr 7-8, 467


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.467

Streszczenie
Artykuł stanowi wieloaspektową analizę celowości i możliwości zastępowania kompozytów tworzyw termoplastycznych z napełniaczami mineralnymi kompozytami zawierającymi włókna roślinne. Analizę przeprowadzono w odniesieniu do kompozytów polipropylenu, szeroko stosowanych i dobrze scharakteryzowanych pod względem właściwości użytkowych. Wykazano, że entuzjastyczne oczekiwania związane z możliwością wykorzystania termoplastów napełnionych włóknami roślinnymi z szeroko dostępnego odnawialnego surowca, jako tanich materiałów o atrakcyjnych właściwościach, nie są wpełni uzasadnione. Realnym rozwiązaniem jest natomiast otrzymywanie takich kompozytów do niezbyt wyrafinowanych zastosowań z odpadowych poliolefin i odnawialnego materiału włóknistego, pochodzącego z odpadów przemysłu rolnego i leśnego.
Słowa kluczowe: włókna roślinne, napełniacze mineralne, kompozyty, recykling
e-mail: jacek.kijenski@ichp.pl
J. Kijeński, M. Kijeńska, O. Osawaru (354.6 KB)
Włókna roślinne jako zamienniki włókien mineralnych w kompozytach termoplastów – wizja Forda czy Al Gore’a?