English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. K. Błędzki, M. Urbaniak, A. Jaszkiewicz, M. Feldmann

Włókna celulozowe jako alternatywa dla włókien szklanych w kompozytach polimerowych

Polimery 2014, nr 5, 372


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.372

Streszczenie

Wymogi zrównoważonego rozwoju gospodarki wymuszają zastępowanie, stosowanych dotychczas materiałów do produkcji wyrobów technicznych, kompozytami polimerowymi. Wzmocnienie ich, powszechnie używanymi dotychczas włóknami szklanymi, utrudnia jednak spełnienie coraz bardziej rygorystycznych wymagań ochrony środowiska. W artykule zaprezentowano rys historyczny oraz uwarunkowania wprowadzania nowych, bardziej ekoprzyjaznych materiałów polimerowych — biokompozytów wzmacnianych włóknami naturalnymi, np. włóknami regenerowanej celulozy. Omówiono możliwości dalszego rozwoju, zwłaszcza biokompozytów PLA i PA wzmocnionych włóknami celulozowymi, w kierunku szerszych zastosowań technicznych.


Słowa kluczowe: włókna celulozowe, włókna szklane, kompozyty polimerowe

e-mail: andrzej.bledzki@gmx.de

A. K. Błędzki, M. Urbaniak, A. Jaszkiewicz, M. Feldmann (1.58 MB)
Włókna celulozowe jako alternatywa dla włókien szklanych w kompozytach polimerowych