English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Zurek, A. Kajzer, M. Basiaga, R. Jendruś

Właściwości wytrzymałościowe wybranych polimerowych nici chirurgicznych

Polimery 2016, nr 5, 334


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.334

Streszczenie
Zbadano wytrzymałość na zerwanie (przy statycznym rozciąganiu) nici chirurgicznych, wchłanialnych i niewchłanialnych, po 7 i 14 dniach ekspozycji w roztworze Ringera. Stwierdzono, że nici wchłanialne zrywają się pod wpływem większego obciążenia niż nici niewchłanialne oraz że ekspozycja na działanie roztworu symulującego płyny ustrojowe ma istotny wpływ na wartość siły powodującej zerwanie.
Słowa kluczowe: polimerowe nici chirurgiczne, właściwości wytrzymałościowe, zastosowanie w medycynie
e-mail: mzurek23@gmail.com
M. Zurek, A. Kajzer, M. Basiaga, R. Jendruś (436.2 KB)
Właściwości wytrzymałościowe wybranych polimerowych nici chirurgicznych