English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Mariappan, C. A. Wilkie

Właściwości termiczne i ognioodporne polimocznika (j. ang.)

Polimery 2013, nr 5, 371


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.371

Streszczenie

Metodami analizy termograwimetrycznej oraz kalorymetrii stożkowej oceniano właściwości termiczne i odporność na palenie, otrzymanego w reakcji poliaddycji modyfikowanych diizocyjanianów z oligomerycznymi aminami, polimocznika z dodatkiem środków uniepalniających. W charakterze antypirenów stosowano ok. 40 różnych tradycyjnych uniepalniaczy: zawierające halogeny (chlor lub brom) bądź fosfor (na wszystkich stopniach utlenienia), napełniacze mineralne, układy z udziałem melaminy oraz środki pęczniejące w podwyższonej temperaturze (w warunkach pożaru), dodając je do polimocznika w stałej ilości 15 % mas. (z wyjątkiem napełniaczy mineralnych — 30 % mas.). Wyznaczano temperaturę początku rozkładu termicznego (T10 %), maksymalną temperaturę degradacji (Tmaks.) oraz stałą pozostałość w temp. 700 °C, otrzymanych próbek samego polimocznika i polimocznika z dodatkami. Uniepalnienie materiałów oceniano na podstawie procentowego zmniejszenia piku szybkości wydzialania ciepła oraz ilości wydzielanego dymu.


Słowa kluczowe: polimocznik, dodatki opóźniające palenie, właściwości termiczne, uniepalniacze, kalorymetria stożkowa

e-mail: Charles.wilkie@marquette.edu

T. Mariappan, C. A. Wilkie (999.3 KB)
Właściwości termiczne i ognioodporne polimocznika (j. ang.)