English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Żuchowska, W Meissner, R. Steller

Właściwości reologiczne styrenowych elastomerów termoplastycznych

modyfikowanych radiacyjnie

Polimery 2003, nr 9, 620


Streszczenie

Przedstawiono wyniki badania lepkości (η), modułu zachowawczego (G') i współczynnika stratności mechanicznej (tgδ) triblokowych kopolimerów styren/butadien/styren (SBS) oraz styren/(etylen/butylen)/styren (SEBS), uzyskane w warunkach ustalonego przepływu ścinającego i oscylacyjnego w temp. 200°C, w zależności od dawki napromieniowania szybkimi elektronami (0, 60, 100 kGy, obróbka radiacyjna). Badano próbki niewygrzewane wstępnie oraz po obróbce termicznej (60 min w temp. 200°C). Na podstawie zmian lepkości i modułu sprężystości stwierdzono, że kopolimer SBS jest bardziej podatny na procesy obróbki radiacyjnej oraz termicznej niż kopolimer SEBS. Obydwa rodzaje obróbki powodują zmniejszenie płynności obu kopolimerów z równoczesnym uwypukleniem ich cech sprężystych. Wyniki pomiarów η, G' oraz tgδ posłużyły do zinterpretowania prawdopodobnych zmian strukturalnych spowodowanych napromieniowaniem i wygrzewaniem.


Słowa kluczowe: blokowy kopolimer styren/butadien/ styren, blokowy kopolimer styren/(etylen/butylen)/styren, modyfikacja radiacyjna, obróbka termiczna, zmiany strukturalne
D. Żuchowska, W Meissner, R. Steller (1.22 MB)
Właściwości reologiczne styrenowych elastomerów termoplastycznych modyfikowanych radiacyjnie