English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M.A.R. Saat, R. Rasid, M.A. Bakar, A. Jalar, E.M. Salleh

Właściwości mechaniczne mieszanek PE-PET-PS-PP wytwarzanych w warunkach dużej szybkości ścinania (j. ang.)

Polimery 2019, nr 10, 676


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.10.4

Streszczenie

Zbadano właściwości mechaniczne mieszaniny polimerów wytworzonej w wyniku mieszania składników w warunkach dużej szybkości ścinania (HSM). Składowymi przygotowywanej mieszaniny były poużytkowe odpady najbardziej rozpowszechnionych tworzyw: polietylenu (PE), poli(tereftalanu etylenu) (PET), polistyrenu (PS) i polipropylenu (PP). Badania prowadzono z wykorzystaniem przeciwbieżnej wytłaczarki dwuślimakowej przy stałej prędkości obrotów ślimaka 249 obr./min (rpm) w temp. 120 °C i stosunku masowym użytych tworzyw 1 : 1 : 1 : 1. Stwierdzono, że krzywa naprężenie-obciążenie próbki uzyskanej metodą HSM miała przebieg podobny do przebiegu krzywej charakterystycznej dla stopu polimerów. Wartości granicy plastyczności, modułu Younga i szybkości odkształcania próbek wytworzonych w warunkach mieszania z dużą szybkością ścinania były porównywalne z odpowiednimi wartościami uzyskanymi w wypadku innych rodzajów polimerów pierwotnych i niektórych mieszanin polimerowych.


Słowa kluczowe: recykling polimerów, mieszanie z dużą szybkością ścinania, mieszanie polimerów, mieszanie mechaniczne, właściwości mechaniczne
M.A.R. Saat, R. Rasid, M.A. Bakar, A. Jalar, E.M. Salleh (621.1 KB)
Właściwości mechaniczne mieszanek PE-PET-PS-PP wytwarzanych w warunkach dużej szybkości ścinania