English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Jaszkiewicz, A. K. Bledzki, P. Franciszczak

Właściwości mechaniczne kompozytów PLA wzmacnianych włóknami naturalnymi,

włóknami regenerowanej celulozy lub włóknami szklanymi (j. ang.)

Polimery 2013, nr 6, 435


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.435

Streszczenie

W artykule zaprezentowano biokompozyty do zastosowań technicznych, charakteryzujące się właściwościami pozwalającymi na zastąpienie nimi klasycznych kompozytów polipropylen/włókno szklane (PP/GF) i spełniających następujące warunki: zarówno wzmocnienie, jak i osnowa są pochodzenia naturalnego, kompozyt ma mały ciężar właściwy, a jednocześnie zachowuje korzystne właściwości mechaniczne. W charakterze wzmocnienia zastosowano włókna abaki oraz regenerowanej celulozy (Cell). Polilaktyd PLA posłużył jako osnowa kompozytu termoplastycznego, w całości wytworzonego z surowców pozyskiwanych ze źródeł odnawialnych. W celach porównawczych otrzymano kompozyty na bazie surowca petrochemicznego — polipropylenu (PP), a także kompozyty na osnowie PLA wzmocnione włóknem szklanym (GF). Ponadto, za pomocą odpowiednich dodatków modyfikowano warstwę graniczną włókno/osnowa. Szczegółowa ocena właściwości mechanicznych, wykraczająca poza standardowe badania quasi-statyczne w kierunku analizy mikromechaniki pękania oraz mikrostruktury, pozwoliła na oszacowanie cech użytkowych opracowanych biokompozytów. Wyniki badań udarnościowych i odkształcalności kompozytu PLA/Cell wskazują, że materiały takie dorównują, a w zakresie właściwości quasi-statycznych znacznie przewyższają PP/GF. Modyfikowane powierzchniowo włókna celulozowe wpływają na znaczne zwiększenie odporności PLA na kruche pękanie, umożliwiając tym samym zastosowanie tego biopolimeru do produkcji tworzyw konstrukcyjnych. Udarność z karbem kompozytów PLA/Cell osiąga wyraźnie większe wartości niż w przypadku analogów na osnowie PP. Dodatek włókien abaki wpływa na poprawę sztywności PLA, ale w niewielkim tylko stopniu zmienia właściwości wytrzymałościowe i odporność na kruche pękanie.


Słowa kluczowe: biokompozyty, włókna naturalne, regenerowana celuloza, włókno szklane, polilaktyd, polipropylen

e-mail: piotr.franciszczak@zut.edu.pl


A. Jaszkiewicz, A. K. Bledzki, P. Franciszczak (1.83 MB)
Właściwości mechaniczne kompozytów PLA wzmacnianych włóknami naturalnymi, włóknami regenerowanej celulozy lub włóknami szklanymi (j. ang.)