English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Paszkiewicz, I. Pawelec, A. Szymczyk, Z. Rosłaniec

Właściwości mechaniczne i termiczne hybrydowych nanokompozytów polimerowych
otrzymanych metodą polimeryzacji in situ (j. ang.)

Polimery 2016, nr 3, 172


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.172

Streszczenie
Metodą polimeryzacji in situ zsyntetyzowano nanokompozyty na bazie poli(tereftalanu trimetylenu) (PTT) zawierające nanododatki węglowe [jednościenne nanorurki węglowe (SWCNTs) i grafit ekspandowany (EG)] różniące się kształtem (1D, 2D) i wielkością cząstek. Badania metodami SEM i TEM wykazały, że nanowarstwy grafitu i nanorurki są dobrze zdyspergowane w PTT, co sugeruje, że polimeryzacja in situ jest bardzo skuteczną metodą wytwarzania nanokompozytów. Zaobserwowano synergiczny wpływ nanorurek węglowych i ekspandowanego grafitu na poprawę właściwości mechanicznych i termicznych otrzymanych nanokompozytów.
Słowa kluczowe: jednościenne nanorurki węglowe, ekspandowany grafit, hybrydowe nanokompozyty polimerowe, polimeryzacja in situ, właściwości mechaniczne, stabilność termiczna
e-mail: spaszkiewicz@zut.edu.pl
S. Paszkiewicz, I. Pawelec, A. Szymczyk, Z. Rosłaniec (818.3 KB)
Właściwości mechaniczne i termiczne hybrydowych nanokompozytów polimerowych otrzymanych metodą polimeryzacji in situ (j. ang.)