English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

O. Gencel, W. Brostow, G. Martínez-Barrera, M. S. Gok

Właściwości mechaniczne betonów polimerowych zawierających różne ilości hematytu

lub kolemanitu (j. ang.)

Polimery 2012, nr 4, 276


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.276

Streszczenie

Wytworzono próbki betonu polimerowego (PC) na bazie żywicy epoksydowej napełnionej różną ilością kruszywa, którym był piasek kwarcowy oraz kolemanit lub hematyt. Hematyt zastosowano ze względu na jego zdolności ochronne przed radiacją. Badano gęstość i właściwości mechaniczne otrzymanych betonów, w tym: prędkość rozchodzenia się fal ultradźwiękowych, wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na zginanie, wytrzymałość na rozciąganie, moduł sprężystości oraz dynamiczny moduł sprężystości. Zgodnie z oczekiwaniami, właściwości mechaniczne zależą od zawartości żywicy w betonie oraz rodzaju i ilości kruszywa w mieszance. Większy wpływ na właściwości mechaniczne mają cząstki hematytu niż kolemanitu. Dodatek hematytu zapewnia znaczną poprawę badanych właściwości mechanicznych betonów w porównaniu z właściwościami PC napełnionego wyłącznie piaskiem kwarcowym.


Słowa kluczowe: beton polimerowy, hematyt, kolemanit, żywica epoksydowa, właściwości mechaniczne


e-mail: wbrostow@yahoo.com

O. Gencel, W. Brostow, G. Martínez-Barrera, M. S. Gok (312.1 KB)
Właściwości mechaniczne betonów polimerowych zawierających różne ilości hematytu lub kolemanitu (j. ang.)