English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Trzaskalska, P. Palutkiewicz, E. Bociąga

Właściwości mechaniczne barwionych wyprasek z kopolimeru akrylonitryl-butadien-styren (j.ang.)

Polimery 2018, nr 11-12, 791


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.11.7

Streszczenie

Oceniano wpływ warunków przetwórstwa: temperatury wtryskiwania Tw oraz temperatury formy Tf na właściwości mechaniczne wyprasek wytworzonych z kopolimeru akrylonitryl-butadien-styren (ABS) bez dodatku i z dodatkiem środka barwiącego w postaci koncentratu lub pigmentu. Koncentrat dozowano w ilości 1 % mas. i 2 % mas., a pigment w ilości 1 ‰ mas. i 2 ‰ mas. Badania właściwości mechanicznych wyprasek obejmowały twardość, udarność i statyczną próbę rozciągania. Na podstawie analizy otrzymanych wyników stwierdzono, że dodatek środka barwiącego nie wpływa w istotnym stopniu na twardość i udarność wyprasek. Natomiast zmiana parametrów przetwórstwa, np. podwyższona temperatura formy, przyczynia się do zmniejszenia twardości, a jednocześnie zwiększenia udarności. Bez względu na warunki przetwórstwa wytrzymałość na rozciąganie próbek z tworzywa ABS bez dodatku oraz z dodatkiem koncentratu barwiącego była zbliżona, natomiast w zależności od warunków wtryskiwania następowała zmiana ich odkształcenia przy zerwaniu oraz modułu sprężystości przy rozciąganiu. W wypadku wyprasek barwionych zastosowanie niskiej temperatury formy wtryskowej (30°C) oraz niskiej temperatury wtryskiwania (230°C) powodowało zmniejszenie wartości modułu sprężystości oraz, na ogół, zwiększenie wartości odkształcenia przy zerwaniu.


Słowa kluczowe: ABS, koncentrat barwiący, wtryskiwanie, twardość, udarność, wytrzymałość na rozciąganie, moduł sprężystości
M. Trzaskalska, P. Palutkiewicz, E. Bociąga (1.4 MB)
Właściwości mechaniczne barwionych wyprasek z kopolimeru akrylonitryl--butadien-styren