English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Vogt, J.W. Kaczmar, P. Mayer, A. Brzostek, L. Nowosielski, R. Przesmycki

Właściwości materiałów kompozytowych na bazie kopolimeru styren-butadien-styren

napełnionego EMCCO-201 absorbujących fale elektromagnetyczne (j. ang.)

Polimery 2020, nr 7-8, 542


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.7.6

Streszczenie

Przedstawiono metodę wytwarzania kompozytów absorbujących fale elektromagnetyczne w postaci mieszanek materiału absorbującego typu EMCCO-201 z kopolimerem SBS (styren-butadien-syren, nazwa handlowa Kraton). Materiały kompozytowe otrzymywano metodą wytłaczania. Charakterystykę absorpcji badanych materiałów wyznaczano przy użyciu próbek blachy o wymiarach 300 × 300 mm ze stopu aluminium, pokrytej elementami absorbującymi w postaci sferoidów wykonanych z kompozytu kopolimeru SBS zawierającego 50% obj. EMCCO-201, o średnicach 1–2 mm oraz 3–4mm, a także w postaci ostrosłupów charakteryzujących się podstawą o wymiarach 25 × 25 mm i wysokością 50 mm wykonanych z żywicy epoksydowej, pokrytych warstwą materiału EMCCO-201 bez kopolimeru SBS. Pomiary absorpcji fal elektromagnetycznych przeprowadzono w zakresie częstotliwości od 3.0 do 11.0 GHz. Największą absorbcją 5–6 dB w zakresie 7.0–10.0 GHz charakteryzowały się próbki z elementami tłumiącymi w kształcie ostrosłupów o podstawie kwadratowej 25 × 25 mm i wysokości 50 mm wykonanymi z żywicy epoksydowej i pokrytymi materiałem EMCCO-201. Próbki z elementami tłumiącymi w formie sferoidów charakteryzowały się małą absorbcją o wielkości 1–3 dB w analogicznym zakresie częstotliwości.


Słowa kluczowe: materiały absorbujące fale elektromagnetyczne, pomiary absorpcji, warstwy absorbujące


e-mail: paulina.mayer@pwr.edu.pl

A. Vogt, J.W. Kaczmar, P. Mayer, A. Brzostek, L. Nowosielski, R. Przesmycki (1.52 MB)
Właściwości materiałów kompozytowych na bazie kopolimeru styren-butadien-styren napełnionego EMCCO-201 absorbujących fale elektromagnetyczne (j. ang.)