English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Kościuszko, P. Czyżewski, Ł. Wajer, A. Ościak, M. Bieliński

Właściwości kompozytów polipropylenowych napełnionych odpadową mikrokrzemionką (j. ang.)

Polimery 2020, nr 2, 99


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.2.3

Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań przetwarzalności oraz właściwości mechanicznych kompozytów polipropylenowych napełnionych mikrokrzemionką, stanowiącą odpad z przemysłu hutniczego. Wypraski wtryskowe z kompozytów zawierających, odpowiednio, 10% i20% odpadowej mikrokrzemionki charakteryzowały się m.in. większą sztywnością oraz mniejszym skurczem przetwórczym niż wypraski z nienapełnionego polipropylenu. Zaobserwowano ponadto korelację zmian skurczu wtórnego i właściwości mechanicznych wyprasek, zachodzących podczas ich kondycjonowania w ciągu 240 h od chwili wyjęcia z formy.


Słowa kluczowe: kompozyt, polipropylen, odpadowa mikrokrzemionka, właściwości mechaniczne, skurcz wtórny
A. Kościuszko, P. Czyżewski, Ł. Wajer, A. Ościak, M. Bieliński (852 KB)
Właściwości kompozytów polipropylenowych napełnionych odpadową mikrokrzemionką