English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A.M. Noor Azammi, S.M. Sapuan, M.R. Ishak, M.T.H. Sultan


Właściwości mechaniczne kompozytów na osnowie termoplastycznego poliuretanu i naturalnego kauczuku
z włókna mikenafu (j. ang.)
Polimery 2018, nr 7-8, 524

DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.7.6

Streszczenie

Otrzymano kompozyty na osnowie termoplastycznego poliuretanu (TPUR) i naturalnego kauczuku (NR) (o różnej zawartości TPUR i NR), napełnionej włóknami kenafu KF (12,5% mas.). Włókna poddawano wstępnej obróbce przy użyciu 6% roztworu wodorotlenku sodu, suszono w temp. 100 °C przez 24 h, mieszano na gorąco z komponentami polimerowymi, pulweryzowano i prasowano. Zbadano właściwości mechaniczne przy ściskaniu i rozciąganiu oraz odporność na uderzenie kompozytów zawierających modyfikowane lub niemodyfikowane włókna kenafu, a także wpływ alkalicznej obróbki włókien na właściwości kompozytu. Obserwacje mikrostruktury kompozytów prowadzono metodą skaningowej mikroskopii elektronowej. Stwierdzono, że obróbka włókien KF roztworem NaOH wpłynęła na zwiększenie chropowatości ich powierzchni i zdolności wiązania z osnową polimerową, a także na poprawę odporności na uderzenie i zwiększenie wydłużenia przy zerwaniu kompozytów zawierających modyfikowane włókna.


Słowa kluczowe: kompozyty stomatologiczne, poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany, modyfikacja
e-mail: sapuan@upm.edu.my
A.M. Noor Azammi, S.M. Sapuan, M.R. Ishak, M.T.H. Sultan (498.7 KB)
Właściwości mechaniczne kompozytów na osnowie termoplastycznego poliuretanu i naturalnego kauczuku z włóknami kenafu