English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Grabowska, B. Pilch-Pitera, K. Kaczmarska, B. Trzebicka, B. Mendrek, D. Drożyński, P. Łątka

Właściwości kompozycji poli(kwas akrylowy)/modyfikowana skrobia

stosowanej jako nowe spoiwo polimerowe

Polimery 2015, nr 3, 179


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.179


Streszczenie

Zbadano stabilność wybranych właściwości fizykochemicznych nowych, ekologicznych spoiw polimerowych wpostaci wodorozcieńczalnych kompozycji poli(kwas akrylowy)/sól sodowa karboksymetyloskrobi (PAA/CMS-Na). Wodną kompozycję PAA/CMS-Na przechowywano w zamkniętych naczyniach w temp. 10 °C. Podczas trzymiesięcznego przechowywania badano zmiany zabarwienia, lepkości, kąta zwilżania szkła kwarcowego, struktury oraz rozkładu wymiarów cząstek spoiwa i na tej podstawie dokonano wstępnej oceny stabilności kompozycji. Sporządzono iutwardzono masy formierskie zudziałem wodnej kompozycji PAA/CMS-Na i określono ich wytrzymałość na zginanie. Stwierdzono, że w założonym czasie przechowywania, wwarunkach zbliżonych do panujących wodlewni, nowe spoiwo nie traci właściwości wiążących ziarna piasku osnowy wmasie formierskiej.


Słowa kluczowe: poli(kwas akrylowy), modyfikowana skrobia, kompozycja polimerowa, stabilność, spoiwa odlewnicze


e-mail: beata.grabowska@agh.edu.pl

B. Grabowska, B. Pilch-Pitera, K. Kaczmarska, B. Trzebicka, B. Mendrek, D. Drożyński, P. Łątka (209.4 KB)
Właściwości kompozycji poli(kwas akrylowy)/modyfikowana skrobia stosowanej jako nowe spoiwo polimerowe