English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Zaborski, M. Owczarek, T. Paryjczak, A. Kaźmierczak

Właściwości karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego usieciowanego

za pomocą układu ZnO/SiO2

Polimery 2002, nr 5, 339


Streszczenie

Zbadano właściwości nowego rodzaju napełniacza elastomerów o budowie „jądro-powłoka”. Była to krzemionka strącana, której powierzchnię modyfikowano tlenkiem cynku (ZnO/SiO2); charakteryzowała się ona innymi właściwościami powierzchniowymi, odmienną charakterystyką reologiczną postaci zawiesiny w oleju parafinowym oraz inną liczbą olejową (adsorpcja ftalanu dibutylowego) niż krzemionka niemodyfikowana. Układy ZnO/SiO2 (zawierające do 20% ZnO) zastosowano jako napełniacz i środek sieciujący karboksylowany kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (XNBR). Sam tlenek cynku okazał się mniej efektywnym środkiem sieciującym XNBR niż krzemionka modyfikowana taką samą ilością ZnO. Wulkanizaty otrzymane z udziałem układów ZnO/SiO2 zawierały węzły niekonwencjonalne, które rozpadały się pod wpływem działania etylenodiaminy, chloroformu i kwasu octowego. Analiza IR potwierdziła występowanie oddziaływań między grupami karboksylowymi kauczuku i badanymi układami sieciująco-napełniającymi. Badania relaksacji fizycznej w temperaturze pokojowej potwierdziły wpływ niekowalencyjnych węzłów sieci na rozpraszanie naprężeń w wulkanizacie. Analiza DMTA ujawniła drugie maksimum związane z obecnością węzłów jonowych w sieci wulkanizatów zawierających modyfikowaną krzemionkę. Elastomery usieciowane układem ZnO/SiO2 miały lepsze właściwości mechaniczne niż usieciowane nadtlenkiem dikumylu.


Słowa kluczowe: napełniacze typu „jądro-powłoka”, krzemionka modyfikowana tlenkiem cynku, kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy, niekowalencyjne węzły sieci, właściwości mechaniczne, relaksacja naprężeń
M. Zaborski, M. Owczarek, T. Paryjczak, A. Kaźmierczak (1.29 MB)
Właściwości karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego usieciowanego za pomocą układu ZnO/SiO2