English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Wiśniewska-Wrona, M. El Fray

Właściwości fizykochemiczne i funkcjonalne biokompozytów polimerowych

Polimery 2019, nr 1, 21


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.1.3

Streszczenie

Otrzymano błony biokompozytowe wytworzone na bazie chitozanu (Chit) i alginianu sodu (Alg) z udziałem substancji leczniczych o działaniu przeciwzapalnym (siarczan cynku) i przeciwbakteryjnym (sulfanilamid). Metodami spektrofotometrii w podczerwieni (FT-IR), magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) oraz różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) oceniono wpływ zawartości chitozanu i alginianu na budowę chemiczną i temperaturę przemian fazowych biokompozytów. Analiza termiczna wykazała, że dodatek substancji leczniczych do materiałów biokompozytowych wpływa zarówno na obniżenie ich temperatury topnienia, jak i na zmniejszenie entalpii związanej z tą przemianą.


Słowa kluczowe: rany odleżynowe, chitozan, alginian, opatrunek w postaci jednowarstwowej błony, FT-IR, DSC, NMR
M. Wiśniewska-Wrona, M. El Fray (1.48 MB)
Właściwości fizykochemiczne i funkcjonalne biokompozytów polimerowych