English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Sykutera, P. Szewczykowski, M. Roch, Ł. Wajer, M. Grabowski, M. Bieliński

Właściwości fizyczne wyprasek z poliamidu 6 wzmocnionego włóknem szklanym otrzymywanych
w procesie wtryskiwania mikroporującego w obecności azotu (j. ang.)

Polimery 2018, nr 11-12, 743


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.11.1

Streszczenie

Określano wpływ ilości azotu, dozowanego w stanie nadkrytycznym do stopu polimerowego, na strukturę i właściwości wielkogabarytowych wyprasek wytworzonych w procesie wtryskiwania mikroporującego metodą MuCell® z poliamidu 6 zawierającego 30 % mas. krótkich włókien szklanych (PA6 GF30). Stwierdzono zmniejszenie o ok. 15 % gęstości próbek z największą zawartością azotu oraz wzrost udarności otrzymanych wyprasek PA6 GF30, przy zachowaniu na dobrym poziomie pozostałych właściwości wytrzymałościowych.


Słowa kluczowe: wtryskiwanie mikroporujące, technologia MuCell®, poliamid PA6 GF30, materiały porowate, właściwości mechaniczne
D. Sykutera, P. Szewczykowski, M. Roch, Ł. Wajer, M. Grabowski, M. Bieliński (561.4 KB)
Właściwości fizyczne wyprasek z poliamidu 6 wzmocnionego włóknem szklanym otrzymywanych w procesie wtryskiwania mikroporującego w obecności azotu (j. ang.)