English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Ślusarek, M. Karbowiak, B. Jankowski, D. Kapelski, M. Przybylski

Właściwości fizyczne magnesów trwałych przeznaczonych do obwodów magnetycznych

maszyn elektrycznych (j. ang.)

Polimery 2013, nr 2, 127


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.127

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości fizycznych wiązanych magnesów trwałych tzw. dielektromagnesów. Dielektromagnesy Nd-Fe-B wytwarzano poprzez spojenie proszku magnetycznie twardego za pomocą substancji spajającej. Proszek magnetycznie twardy otrzymywano z taśmy powstającej z szybko chłodzonego stopu Nd-Fe-B. Przeprowadzono również badania właściwości fizycznych spiekanych magnesów trwałych takich jak: magnesy ferrytowe, samarowo kobaltowe Sm-Co oraz magnesy neodymowe Nd-Fe-B.


Słowa kluczowe: dielektromagnesy, magnesy wiązane, silniki elektryczne, właściwości magnetyczne, właściwości mechaniczne, właściwości elektryczne

e-mail: marcin.karbowiak@itr.org.pl

B. Ślusarek, M. Karbowiak, B. Jankowski, D. Kapelski, M. Przybylski (778.7 KB)
Właściwości fizyczne magnesów trwałych przeznaczonych do obwodów magnetycznych maszyn elektrycznych (j. ang.)