English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. D. Hazrol, S.M. Sapuan, R. A. Ilyas, M. L. Othman, S. F. K. Sherwani

Właściwości elektryczne nanokompozytów skrobi z palmy cukrowej wzmocnionej włóknami nanokrystalicznej celulozy z palmy cukrowej (j. ang.)

Polimery 2020, nr 5, 363


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.5.4

Streszczenie

Oceniono wpływ dodatku nanokrystalicznej celulozy otrzymanej z palmy cukrowej (SPNCC) (0,00–0,10% mas.) na rezystancję elektryczną, rezystywność i przewodnictwo folii wytworzonych z nanokompozytów (SPS/SPNCC) na bazie skrobi z palmy cukrowej (SPS). Badania przeprowadzono metodą czterosondową z zastosowaniem prawa Ohma; właściwości elektryczne określono na podstawie równań rezystywności i przewodności. Stwierdzono, że wartość rezystywności folii SPS/SPNCC mieści się w zakresie konduktywności od 3,1· 102 do 1,5 · 104 (Ω · cm).


Słowa kluczowe: nanoceluloza z palmy cukrowej, skrobia z palmy cukrowej, biopolimer, rezystywność, przewodnictwo
M. D. Hazrol, S.M. Sapuan, R. A. Ilyas, M. L. Othman, S. F. K. Sherwani (1.25 MB)
Właściwości elektryczne nanokompozytów skrobi z palmy cukrowej wzmocnionej włóknami nanokrystalicznej celulozy z palmy cukrowej