English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Kościuszko, T. Sterzyński, K. Piszczek

Wielowarstwowy hybrydowy kompozyt polipropylenowy z warstwami kompozytu jednopolimerowego
i polimerowo-drzewnego (j.ang.)

Polimery 2018, nr 11-12, 755


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.11.3

Streszczenie

Kompozyty jednopolimerowe (SPC) to stosunkowo nowy rodzaj materiałów kompozytowych, w których wzmocnienie i osnowa są wykonane z tego samego materiału polimerowego lub materiałów należących do tej samej grupy. Korzystne właściwości mechaniczne SPC zawdzięczają orientacji makrocząsteczkowej, występującej we włóknach lub taśmach zastosowanych w ich produkcji. Przedstawiono wyniki doboru najkorzystniejszej temperatury procesu wytwarzania SPC oraz zastosowanie tego typu materiałów do wytwarzania trójwarstwowego kompozytu polipropylenowego, w którym warstwę rdzeniową wykonano z kompozytu polipropylenowo-drzewnego (WPC) zawierającego 50% mas. mączki drzewnej. Opracowany materiał charakteryzuje się korzystniejszymi właściwościami mechanicznymi przy zginaniu niż nienapełniony polipropylen lub tradycyjny WPC o zawartości 30% mas. mączki drzewnej.


Słowa kluczowe: kompozyty jednopolimerowe, kompozyty polimerowo-drzewne, materiały wielowarstwowe, polipropylen
A. Kościuszko, T. Sterzyński, K. Piszczek (645 KB)
Wielowarstwowy hybrydowy kompozyt polipropylenowy z warstwami kompozytujednopolimerowego i polimerowo-drzewnego (j.ang.)