English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Iwko, R. Steller, R. Wróblewski, J. Kaczmar

Weryfikacja doświadczalna komputerowego modelu procesu

uplastyczniania polimeru podczas wtryskiwania (j. ang.)

Polimery 2015, nr 10, 644


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.644

Streszczenie

Artykuł stanowi kontynuację prac nad kompleksowym modelem procesu uplastyczniania polimerów podczas wtryskiwania. Porównano wyniki generowane przez proponowany model z szerokimi doświadczalnymi charakterystykami pracy rzeczywistego układu uplastyczniającego wtryskarki, wodniesieniu do dwóch polimerów o odmiennej strukturze fizycznej — PE-LD oraz PE-HD — różniących się właściwościami reologicznymi i termicznymi. Stwierdzono, że model poprawnie określa dynamikę zmian charakterystyk uplastyczniania przy zmieniających się parametrach wejściowych procesu, a średnie ilościowe różnice między charakterystykami teoretycznymi a doświadczalnymi nie przekraczają 20 %. Model komputerowy wymaga jeszcze dopracowania w celu poprawy zgodności charakterystyk wyznaczanych z charakterystykami pracy rzeczywistej jednostki uplastyczniającej wtryskarki, przede wszystkim w zakresie dokładniejszego wyznaczania wartości ciśnienia tworzywa wcylindrze oraz momentu obrotowego ślimaka.
Słowa kluczowe: wtryskiwanie, wtryskarka, układ uplastyczniający, modelowanie
e-mail: jacek.iwko@pwr.edu.pl
J. Iwko, R. Steller, R. Wróblewski, J. Kaczmar (1.89 MB)
Weryfikacja doświadczalna komputerowego modelu procesu uplastyczniania polimeru podczas wtryskiwania (j. ang.)