English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Kumar, A. Malas, Ch. Kumar Das

Warstwowy podwójny wodorotlenek modyfikowany związkami z siemienia lnianego

do otrzymywania elastomerowych nanokompozytów poliuretanowych (j. ang.)

Polimery 2012, nr 1, 18


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.018

Streszczenie

Warstwowe podwójne wodorotlenki (LDH) są klasą warstwowych materiałów nieorganicznych, składających się z podstawowych warstw wodorotlenków metali i umieszczonej pomiędzy nimi warstwy anionów i cząsteczek wody. Aniony warstwy pośredniej mogą być zastąpione przez szereg anionów organicznych i nieorganicznych, co otwiera nowe pola zastosowań modyfikowanych LDH. W ramach tej pracy LDH magnezu i glinu modyfikowano metodą regeneracji związkami z siemienia lnianego. Próbki zmodyfikowanego LDH (oznaczane LLDH) charakteryzowano metodami dyfrakcji rentgenowskiej (XRD), spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR), transmisyjnej mikroskopii elektronowej wysokiej rozdzielczości (HR-TEM), skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) i skaningowej mikroskopii elektronowej z emisją polową (FE-SEM). Wyniki badań próbek LLDH metodą XRD wykazały, że warstwa anionowa umieściła się wewnątrz przestrzeni pomiędzy warstwami kationów, o czym świadczyły zwiększone odstępy międzywarstwowe. Badania FT-IR tych próbek dowiodły obecności ugrupowań charakterystycznych dla wprowadzonych na skutek modyfikacji anionów. Rezultaty badań FE-SEM pokazały że kształt i tekstura płytek LDH zmienia się z heksagonalnych i gładkich przed modyfikacją na bardziej nieregularne. Niemodyfikowany i modyfikowany LDH zastosowano do otrzymania nanokompozytów poliuretanowych (odpowiednio PUR/LDH i PUR/LLDH). Nanokompozyty PUR/LLDH charakteryzowały się lepszymi właściwościami mechanicznymi i termicznymi niż PUR/LDH i czysty poliuretan.


Słowa kluczowe: warstwowy podwójny wodorotlenek, metoda regeneracji, nanokompozyt, związki siemienia lnianego, poliuretan


e-mail: chapal12@yahoo.co.in


S. Kumar, A. Malas, Ch. Kumar Das (700.6 KB)
Warstwowy podwójny wodorotlenek modyfikowany związkami z siemienia lnianego do otrzymywania elastomerowych nanokompozytów poliuretanowych (j. ang.)