English version
Drukuj

WYNALAZEK: Modyfikowany polioksymetylen

INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie

oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU


"Modyfikowany polioksymetylen" (nr patentu PL213267)CENA WYWOŁAWCZA: 10 000,00 zł + VAT
(słownie: dziesięć tysięcy złotych + VAT)

Opis

PoIioksymetylen (POM) jest polimerem, którego właściwości mechaniczne i przetwórcze zależą przede wszystkim od masy cząsteczkowej i stopnia jego krystaliczności. Żądaną masę cząsteczkową POM otrzymuje się na etapie syntezy surowego polimeru poprzez dodatek modyfikatorów masy cząsteczkowej. Następnie surowy polimer przetwarza się z dodatkiem stabilizatorów oraz zarodników krystalizacji, na przykład mielonego talku. Dodatek zarodników krystalizacji powoduje jednoczesne zwiększenie ilości i zmniejszenie wielkości krystalitów w polimerze, co skutkuje wzrostem twardości polimeru, zwiększeniem modułu sprężystości przy rozciąganiu i zginaniu oraz zwiększeniem wytrzymałości na zginanie. Parametry te są szczególnie ważne z punktu widzenia praktycznych zastosowań POM. Jednak często poprawa właściwości mechanicznych POM jest niewystarczająca z punktu widzenia użytkowników gotowych wyrobów, którzy wymagają polimeru o jak najlepszych parametrach mechanicznych. Dalsza modyfikacja POM jest bardzo trudna ze względu na jego dużą wrażliwość na czynniki chemiczne, które powodują przyśpieszoną degradację na etapie wytwarzania wyrobów i ich użytkowania. Poprawa właściwości mechanicznych polioksymetylenu znanymi sposobami, poprzez dodatek różnego rodzaju napełniaczy wiąże się często z utratą innych właściwości użytkowych polimeru.

Kompozyt polioksymetylenu według wynalazku, z dodatkiem chemicznie modyfikowanej lub niemodyfikowanej sferycznej nanokrzemionki, jest tworzywem termoplastycznym o dużej wytrzymałości na rozciąganie, sztywności i odporności na działanie większości rozpuszczalników. Może być stosowany do wytwarzania silnie obciążonych mechanicznie elementów konfekcyjnych takich jak suwaki błyskawiczne, zatrzaski lub też elementów urządzeń mechanicznych np. kół zębatych, krzywek, łożysk ślizgowych, pierścieni oporowych, detali precyzyjnych czy też elementów elektronicznych urządzeń biurowych.


nr patentu: PL213267

nr zgłoszenia patentowego: 392108

data zgłoszenia: 11.08.2010

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa 31 maja 2019 r. o godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)


Kontakt w sprawie oferty

Instytut Chemii Przemysłowej
Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.pl

Formularz oferty - plik do pobrania (30.5 KB)
PL213267 - OPIS PATENTOWY (69.8 KB)