English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Szulc, K. Lewandowski, K. Skórczewska, J. Sadkiewicz

Uwalnianie tymolu z plastyfikowanego poli(chlorku winylu) (j. ang.)

Polimery 2018, nr 11-12, 825


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.11.12

Streszczenie

Oceniano możliwość wykorzystania tymolu jako dodatku aktywnego do poli(chlorku winylu) (PVC). Zbadano uwalnianie do wody substancji aktywnej z modyfikowanego PVC. Im większy był udział tymolu w materiale polimerowym, tym więcej substancji aktywnej migrowało do wody w pierwszych dniach przechowywania. Stwierdzono zdolność otrzymanych materiałów do stopniowego uwalniania tymolu, co kwalifikuje je jako przydatne do produkcji aktywnych opakowań.


Słowa kluczowe: modyfikowany plastyfikowany poli(chlorek winylu), aktywne materiały opakowaniowe, tymol, uwalnianie aktywnej substancji
J. Szulc, K. Lewandowski, K. Skórczewska, J. Sadkiewicz (363 KB)
Uwalnianie tymolu z plastyfikowanego poli(chlorku winylu)