English version
Drukuj

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty

WL-2/223/235/20/MR

Warszawa, 29 maja 2020


Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Świadczenie usług sprzątania we wskazanych przez Zamawiającego budynkach i pomieszczeniach Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie przy ul. Rydygiera 8 – sprawa nr WL-2/223/235/20/MR


Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający tj. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania świadczenie usług sprzątania we wskazanych przez Zamawiającego budynkach dokonano wyboru oferty.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

SZCZOTKA PLUS,

ul. Połczyńska 106

01-304 Warszawa

Oferta jw. uzyskała najwyższą ilość punktów(2680) oraz spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ.

Cena brutto wybranej oferty 7011,00 zł jako ryczałt za 1 miesiąc wykonywanej usługi.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły ponadto oferty następujących firm:


Nr oferty

Nazwa oferenta

adres

Wartość oferty brutto (zł)

Liczba punktów

1

ELDI

ul. Szlak 77 lok 222, 31-153 Kraków

18 696,00

1500,00

2

M.A.D. SERVICE

Jamielnik Kolonia 11 A,

21-450 Stoczek Łukowski

34 440,00

1088,57

3

ROKA PLUS

ul. Polna 14, 97-300 Piotrków Trybunalski

11 922,61

2 011,30

4

BAROS GROUP

ul. Gen. Roi 2/36, 05-119 Legionowo

19 987,50

1441,85

5

Konsorcjum: Lider - MAAG

ul. Hauke Bosaka 1, 25-217 Kielce,

Konsorcjant PUP MAAG Krzysztof Buszko, adres jw.

17 122,83

1582,69

6

VESTA

ul. Podkowy 91 H, 04-937 Warszawa

42 877,80

992,43

7

BSF

ul. Chodecka 8/189, 03-332 Warszawa

24 354,00

1110,91

8

AWIMA

ul. 3-go Maja 2B/22, 05-410 Warszawa

16 125,30

1643,48

9

CURSARIUS

ul. Ratuszowa 11 lok 642, 03-450 Warszawa

22 816,50

1337,47

10

S.O.S BARWIT

ul. Klemensiewicza 5A lok 32,01-318 Warszawa

16 236,00

1636,36

11

A&M PARTNERS

ul. Ostrobramska 101 lok 210,04-041 Warszawa

44 280,00

980,00

12

BEWER

ul. Długa 29/226, 00-238 Warszawa

19 028,10

1484,29

13

IMPER FACILITY SERVICES

ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa

14 637,00

1771,18

14

AMSA

ul. Blokowa 8, 03-641 Warszawa

19 434,00

1465,82

15

BM COMPLEX

Blokowa 6, 03-614 Warszawa

17 589,00

1556,64

16

SYNTRAX

ul. Warszawska 21, 05-500 Piaseczno

12 265,79

1971,82

17

PATRAS

ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa

15 756,30

1667,92

19

BORSTE SERVICE

ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa

19 667,70

1455,53

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przysługuje Państwu odwołanie.