English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Bratychak, O. Ivashkiv, P. Bruzdziak, J. Namiesnik, O. Shyshchak

Usieciowane mieszaniny epoksydowo-izocyjanianowe zawierające
żywicę Epidian-6 modyfikowaną glikolami (j.ang.)

Polimery 2016, nr 5, 316


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.316

Streszczenie
Z mieszaniny epoksydowo-izocyjanianowej, otrzymanej z żywicy epoksydowej Epidian-5, utwardzacza Z-1 i diizocyjanianu 4,4'-metylenodifenylu (MDI), oraz żywicy epoksydowej Epidian-6 zmodyfikowanej glikolami wytwarzano folie polimerowe o usieciowanej strukturze chemicznej. Oceniano wpływ składu jakościowego i ilościowego mieszaniny, temperatury oraz czasu reakcji na zawartość frakcji żelowej gotowych folii polimerowych i ich twardość. Przebieg procesu formowania folii badano metodą spektroskopii w podczerwieni (IR).
Słowa kluczowe: mieszanina epoksydowo-izocyjanianowa, utwardzacz poliamidowy, żywica epoksydowa, diizocyjanian, 1,4-butanodiol, sieciowanie, frakcja żelowa, spektroskopia w podczerwieni
e-mail: mbratych@polynet.lviv.ua
M. Bratychak, O. Ivashkiv, P. Bruzdziak, J. Namiesnik, O. Shyshchak (529.6 KB)
Usieciowane mieszaniny epoksydowo-izocyjanianowe zawierające żywicę Epidian-6 modyfikowaną glikolami (j.ang.)