English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Bocz, B. Szolnoki, M. Władyka-Przybylak, K. Bujnowicz, G. Harakály, B. Bodzay, E. Zimonyi, A. Toldy, G. Marosi

Uniepalnianie biokompozytów na bazie skrobi termoplastycznej (j. ang.)

Polimery 2013, nr 5, 385


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.385

Streszczenie

Przedmiotem pracy była ocena ognioodporności całkowicie biodegradowalnych kompozytów skrobi termoplastycznej wzmacnianej naturalnymi włóknami. Termoplastyczną skrobię (TPS) o ograniczonej palności otrzymywano stosując w charakterze plastyfikatora poliol zawierający fosfor. Porównano przebieg degradacji termicznej uniepalnionej TPS z degradacją termiczną skrobi uplastycznionej konwencjonalnie przy użyciu glicerolu, stosując metody TGA, DSC oraz LP-FTIR, umożliwiające identyfikację wszystkich gazowych produktów rozkładu. Uniepalnioną matrycę skrobi termoplastycznej wzmacniano ciętymi włóknami lnu lub warstwami tkaniny lniano-konopnej. Dzięki wzmocnieniu osiągnięto znaczne zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie oraz udarności wytworzonych biokompozytów, jednak ich odporność na palenie [oceniana na podstawie indeksu tlenowego (LOI), testu UL-94 oraz za pomocą kalorymetru stożkowego] uległa znacznemu pogorszeniu w stosunku do ognioodporności niewzmacnianej skrobi termoplastycznej. Badania TGA oraz metodą kalorymetru stożkowego wykazały, że udział fosforu w zastosowanym plastyfikatorze, a także we włóknach naturalnych modyfikowanych związkami fosforu użytych jako wzmocnienie, wpływa na poprawę odporności na ogień wytworzonych biokompozytów (klasa palności V-0 w teście UL-94, indeks tlenowy 32 %, maksymalna szybkość wydzielania ciepła mniejsza o 45 % niż w przypadku niewzmacnianej TPS), a jednocześnie pozwala na zachowanie ich korzystnej wytrzymałości mechanicznej.


Słowa kluczowe: biokompozyty, skrobia termoplastyczna, naturalne włókna wzmacniające, opóźniacze palenia, plastyfikator, poliol funkcjonalizowany fosforem, fosforan amonu, degradacja termiczna

e-mail: kbocz@mail.bme.hu

K. Bocz, B. Szolnoki, M. Władyka-Przybylak, K. Bujnowicz, G. Harakály, B. Bodzay, E. Zimonyi, A. Toldy, G. Marosi (520.4 KB)
Uniepalnianie biokompozytów na bazie skrobi termoplastycznej (j. ang.)