English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

H. Song, J. Liu, F. Xue, F. Cheng

Uniepalniacze w materiałach zabezpieczających ściany
w kopalniach węgla przed wypływem gazu (j.ang.)

Polimery 2016, nr 4, 266


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.266

Streszczenie
Zbadano wpływ rodzaju oraz ilości uniepalniacza, dodanego do emulsji styrenowo-akrylowej napełnionej krzemionką i cementem, na palność otrzymanej kompozycji zabezpieczającej ściany w kopalni węgla przed wypływem gazu. Efekt opóźnienia palenia na poziomie przewidzianym w normach bezpieczeństwa kopalń węgla (MT113-1995) uzyskano w wypadku zastosowania materiału uszczelniającego, modyfikowanego dodatkiem 11 % mas. kompozycji uniepalniacza, stanowiącej mieszaninę wodorotlenku glinu i chlorowanej parafiny w stosunku masowym 3:8. Modyfikowane materiały uszczelniające spełniają również wymagania pod względem właściwości mechanicznych, dotyczące polimerowo-cementowych powłok wodochronnych (GB/T23445-2009), a koszt ich wytwarzania jest dużo niższy niż koszt wytwarzania stosowanych obecnie produktów.
Słowa kluczowe: opóźniacz palenia, kopalnia węgla, materiały zabezpieczające przed wypływem gazu, wytrzymałość na rozciąganie, odporność na płomień
e-mail: cfangqin@sxu.edu.cn
H. Song, J. Liu, F. Xue, F. Cheng (489.4 KB)
Uniepalniacze w materiałach zabezpieczających ściany w kopalniach węgla przed wypływem gazu (j.ang.)