English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Śmiga-Matuszowicz, A. Korytkowska-Wałach, J. Łukaszczyk

Układy polimerowe formowane in situ do zastosowań biomedycznych.

Cz. I. Implanty wstrzykiwalne

Polimery 2015, nr 3, 149


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.149


Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literatury (111 poz. lit.) dotyczącej polimerowych implantów formowanych wmiejscu wprowadzenia do organizmu. Materiały takie mogą pełnić zarówno funkcję konstrukcyjną, jak też służyć jako nośnik substancji bioaktywnych. Implanty formowane in situ (ISFI) można otrzymać wwyniku reakcji grup funkcyjnych składników układu lub wwyniku procesów fizycznych. Omówiono ISFI stosowane wcharakterze rusztowań wstrzykiwalnych, przeznaczonych do wspomagania regeneracji tkanek, atakże wykorzystywane jako układy kontrolowanego uwalniania leków, ze szczególnym uwzględnieniem preparatów używanych wpraktyce klinicznej. Skoncentrowano się na układach formowanych w wyniku separacji fazy stałej, opartych na poliestrach alifatycznych zaakceptowanych do zastosowań biomedycznych. Omówiono skład takich układów oraz wpływ rodzaju rozpuszczalnika imasy molowej użytego polimeru na szybkość tworzenia implantu, atakże kinetykę uwalniania zawartej wnim substancji bioaktywnej.


Słowa kluczowe: implanty polimerowe, rusztowania wstrzykiwalne, wstrzykiwalne układy kontrolowanego dostarczania leku


e-mail: monika.smiga-matuszowicz@polsl.pl

M. Śmiga-Matuszowicz, A. Korytkowska-Wałach, J. Łukaszczyk (143.2 KB)
Układy polimerowe formowane in situ do zastosowań biomedycznych. Cz. I. Implanty wstrzykiwalne