English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Jakubiak, J. F. Rabek

Trójwymiarowa (3D) fotopolimeryzacja w stereolitografii.

Część II. Technologie trójwymiarowej fotopolimeryzacji (j. ang.)

Polimery 2001, nr 3, 164


Streszczenie

W przeglądzie literaturowym (28 odsyłaczy) omówiono urządzenia i sposoby trójwymiarowej fotopolimeryzacji z zastosowaniem technik CAD i CAM oraz procesy mikroobróbki maszynowej stosowane do wytwarzania wyrobów stereolitograficznych. Opisano urządzenia skanowane mechanicznie (stacjonarna plamka lasera, rys. 1) i optycznie (ruchoma plamka lasera, rys. 4), typy laserów (np. HeCd; argonowo-jonowy; Nd-Y3Al5O12; Nd-LiYF4) używane w trójwymiarowej fotopolimeryzacji i typy oprogramowania komputerowego do stereolitografii. Scharakteryzowano też ważniejsze mikrourządzenia (rys. 10-12) do wytwarzania produktów stereolitograficznych.


Słowa kluczowe: trójwymiarowa fotopolimeryzacja, CAD-CAM, urządzenia, lasery, oprogramowanie do stereolitografii

J. Jakubiak, J. F. Rabek (778.5 KB)
Trójwymiarowa (3D) fotopolimeryzacja w stereolitografii. Część II. Technologie trójwymiarowej fotopolimeryzacji (j. ang.)