English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Rom, J. Fabia, C. Slusarczyk, J. Janicki, J. Kasperczyk, P. Dobrzynski

Transformacja struktury terpolimeru z pamięcią kształtu — poli(L-laktydo-glikolido-trimetylowęglanu) — podczas biodegradacji (j. ang.)

Polimery 2014, nr 7-8, 562


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.562

Streszczenie

Analizowano zmiany zachodzące w strukturze klamry chirurgicznej wykonanej z polimeru z pamięcią kształtu, podczas degradacji prowadzonej w warunkach in vitro. Istotne znaczenie ma określenie wpływu tych zmian na właściwości fizyczne materiału klamry, ponieważ biodegradacja nie może zakłócać procesu terapeutycznego. Stwierdzono, że degradacja polimeru prowadzi do obniżenia wartości temperatury zeszklenia (Tg). W temperaturze powyżej wartości Tg obserwowano zwiększoną dynamikę procesu degradacji. W wyniku hydrolizy obszarów amorficznych zwiększał się stopień krystaliczności, a w skali mikroskopowej następowała erozja tworzywa.


Słowa kluczowe: polimery z pamięcią kształtu, struktura nadcząsteczkowa, WAXS

e-mail: mrom@ath.bielsko.pl

M. Rom, J. Fabia, C. Slusarczyk, J. Janicki, J. Kasperczyk, P. Dobrzynski (563.3 KB)
Transformacja struktury terpolimeru z pamięcią kształtu — poli(L-laktydo-glikolido-trimetylowęglanu) — podczas biodegradacji (j. ang.)