English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Dworak, B. Trzebicka, A. Kowalczuk, A. Utrata-Wesołek, W. Wałach, M. Libera, J. Kronek

Termoczułe polimery gwieździste — synteza i właściwości

Polimery 2012, nr 6, 441


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.441

Streszczenie

Zsyntezowano i scharakteryzowano dwa rodzaje (ko)polimerów gwieździstych: gwiazdy z ramionami zbudowanymi z poli(2-etylo-2-oksazoliny) i gwiazdy z ramionami z poli(eteru tert-butyloglicydylowego)-b-poliglicydolu. Zastosowane metody polimeryzacji żyjącej (kationowej i anionowej) umożliwiły kontrolę topologii otrzymywanych polimerów (liczby i długości ramion gwiazdy) i uzyskanie małej dyspersji mas molowych. Odpowiedni dobór parametrów strukturalnych (rodzaju rdzenia, ilości i długości ramion oraz, w wypadku gwiazd kopolimerowych, składu ramion) pozwolił na uzyskanie polimerów o różnych właściwościach: od rozpuszczalnych w wodzie po polimery termoczułe o różnych wartościach temperatury zmętnienia ich roztworów wodnych. Strukturę gwiazd skorelowano z ich termoczułością.


Słowa kluczowe: polimery gwieździste, polimery termowrażliwe, poli(2-etylo-2-oksazolina), polioksirany


e-mail: adworak@cmpw-pan.edu.pl

A. Dworak, B. Trzebicka, A. Kowalczuk, A. Utrata-Wesołek, W. Wałach, M. Libera, J. Kronek (191.3 KB)
Termoczułe polimery gwieździste — synteza i właściwości