English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Szweda, R. Szweda, A. Dworak, B. Trzebicka

Termoczułe poli(metakrylany glikoli oligoetylenowych) i ich biokoniugaty
– synteza i zachowanie w roztworze (j.ang.)

Polimery 2017, nr 4, 298


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.298

Streszczenie
W ciągu ostatnich kilkunastu lat znacząco wzrosło zainteresowanie polimerami zawierającymi boczne łańcuchy glikolu oligoetylenowego. Wśród polimerów tego typu największe znaczenie uzyskały poli(metakrylany glikoli oligoetylenowych) (POEGMA). Polimery te są biokompatybilne. Wiele zpolimerów POEGMA wykazuje termoczułość wroztworach wodnych i wpłynie fizjologicznym, aich przejście fazowe jest wąskie i charakteryzuje się nieznaczną histerezą.. Przegląd obejmuje syntezę isamoorganizację homo- i kopolimerów POEGMA o różnej topologii makrocząsteczek. Zawiera także dane o otrzymywaniu termoczułych koniugatów POEGMA z substancjami aktywnymi biologicznie imożliwość wykorzystania takich biokoniugatów do otrzymywania nanonośników.
Słowa kluczowe: polimery termoczułe, poli(metakrylany glikoli oligoetylenowych), agregacja, biokoniugaty
e-mail: adworak@cmpw-pan.edu.pl
D. Szweda, R. Szweda, A. Dworak, B. Trzebicka (1.64 MB)
Termoczułe poli(metakrylany glikoli oligoetylenowych) i ich biokoniugaty – synteza i zachowanie w roztworze (j.ang.)