English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Ziabicki

Teoria zarodkowania krystalizacji polimerów.

Cz. I. Modyfikacje klasycznej teorii zarodkowania

Polimery 2000, nr 7-8, 520


Streszczenie

Omówiono podstawy klasycznej (jednowymiarowej) teorii zarodkowania kryształów Volmera-Webera [1] i Beckera-Döringa [3], wraz z modyfikacjami wprowadzonymi w celu dostosowania teorii do opisu krystalizacji polimerów. W szczególności, omówiono wpływ kształtu agregatów krystalicznych oraz wpływ symetrii i orientacji krystalizujących cząsteczek. Przedyskutowano też proces zarodkowania uwarunkowany translacyjną i rotacyjną dyfuzją krystalizujących cząsteczek.
Słowa kluczowe: krystalizacja, zarodkowanie, potencjał agregacji, przekrój czynny reakcji agregacji, temperatura topnienia
A. Ziabicki (893.2 KB)
Teoria zarodkowania krystalizacji polimerów. Cz. I. Modyfikacje klasycznej teorii zarodkowania