English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

H. Galina

Teoretyczny model polimeryzacji hiperrozgałęzionej z udziałem monomeru typu ABf.

Część I. Stopień rozgałęzienia (j. ang.)

Polimery 2003, nr 9, 610


Streszczenie

Wyprowadzono równania stanowiące uogólniony model teoretyczny opisujący polimeryzację hiperrozgałęzioną monomeru typu ABf. Model należy do grupy modeli klasycznych i wykorzystuje równanie koagulacyjne Smoluchowskiego [równanie (3)]. Grupy funkcyjne B monomeru reagują z efektem podstawienia w najbliższym sąsiedztwie (firstshellsabstitution effect). Wykazano, że niezależnie od funkcyjności monomeru (f), liczbowo średni stopień polimeryzacji makrocząsteczek w identyczny sposób zależy od stopnia przereagowania grup funkcyjnych A. Wykazano także, że stopień rozgałęzienia makrocząsteczek, czyli parametr określający doskonałość struktury rozgałęzionej polimeru, tylko nieznacznie zmienia się ze wzrostem funkcyjności monomerów (rys. 1).


Słowa kluczowe: polimeryzacja hiperrozgałęziona, model kinetyczny, równanie koagulacyjne Smoluchowskiego, efekt podstawienia, funkcyjność monomerów, stopień rozgałęzienia
H. Galina (680.7 KB)
Teoretyczny model polimeryzacji hiperrozgałęzionej z udziałem monomeru typu ABf. Część I. Stopień rozgałęzienia (j. ang.)