English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Szostak, P. Krzywdzińska, M. Barczewski

Technologie MuCell® i InduMold w produkcji wysokiej jakości
detali samochodowych z tworzyw polimerowych

Polimery 2018, nr 2, 145


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.2.8

Streszczenie

Przedstawiono specjalne techniki formowania wtryskowego, MuCell® i InduMold, zastosowane do produkcji wysokiej jakości części samochodowych, na przykładzie konsoli centralnej samochodu Audi Q5. Oceniano właściwości mechaniczne, termomechaniczne i termiczne wytworzonych detali, a także zmiany w strukturze materiału rejestrowane z zastosowaniem skaningowej mikroskopii elektronowej. Analizę jakości powierzchni przeprowadzono na podstawie obserwacji za pomocą mikroskopu świetlnego. Wyniki badań świadczą o możliwości łącznego wykorzystania technologii ­MuCell® i InduMold do produkcji wysokiej jakości części dla przemysłu motoryzacyjnego.


Słowa kluczowe: wtryskiwanie, technologia MuCell®, technologia InduMold, części samochodowe
e-mail: marek.szostak@put.poznan.pl

M. Szostak, P. Krzywdzińska, M. Barczewski (1.12 MB)
Technologie MuCell® i InduMold w produkcji wysokiej jakości detali samochodowych z tworzyw polimerowych