English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Czech-Polak, R. Oliwa, M. Oleksy, G. Budzik

Sztywne pianki poliuretanowe o zwiększonej odporności na płomień

Polimery 2018, nr 2, 115


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.2.5

Streszczenie

Zbadano wpływ zawartości modyfikowanych krzemianów oraz komercyjnych dodatków zmniejszających palność na właściwości użytkowe sztywnych pianek poliuretanowych (SPPUR), wytwarzanych metodą jednostopniową z dwuskładnikowego układu – przedmieszka poliolowa i izocyjanian oraz oznaczono ich właściwości fizyczne, mechaniczne i odporność na płomień. Strukturę wytworzonych pianek oceniano przy użyciu mikroskopu świetlnego (optycznego). Najmniejszą palność (klasa palności V-1, graniczny wskaźnik tlenowy LOI = 23,5 %) wykazywała pianka poliuretanowa zawierająca polifosforan amonu (APP), fosforan trietylu (TEP) oraz haloizyt modyfikowany żywicą melaminowo-formaldehydową (HALM). Próbki referencyjnej nie udało się sklasyfikować wg testu UL94, a odpowiadająca jej wartość LOI wynosiła jedynie 19,7 %.


Słowa kluczowe: pianki poliuretanowe, bentonit, haloizyt, kompozyty, właściwości mechaniczne, uniepalnianie
e-mail: j.czech@prz.edu.pl

J. Czech-Polak, R. Oliwa, M. Oleksy, G. Budzik (871.6 KB)
Sztywne pianki poliuretanowe o zwiększonej odporności na płomień