English version
Drukuj

Szkolenia REACH w styczniu 2020 r.

Centrum ds. REACH i CLP przy ŁUKASIEWICZ – Instytut Chemii Przemysłowej zaprasza w styczniu 2020 roku na kolejny cykl szkoleń. Wśród tematów:
  • SZKOLENIE: Obowiązki producentów, importerów i dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem REACH ze szczególnym uwzględnieniem rejestracji substancji produkowanych i importowanych oraz specyficznych wymogów dla podmiotów produkujących i importujących wyroby,
  • SZKOLENIE: Klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP oraz karty charakterystyki,
  • SZKOLENIE: Prawo polskie i unijne dotyczące chemikaliów w pigułce,
  • WARSZTATY: Klasyfikacja mieszanin zgodnie z rozporządzeniem CLP i sporządzanie kart charakterystyki.

Szczegóły w zakładce SZKOLENIA i WARSZTATY.

Pozostałe aktualności...