English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

G. Rokicki, T. Kowalczyk, M. Kaczorowski

Sześcioczłonowe węglany cykliczne jako modyfikatory żywic epoksydowych

Polimery 2018, nr 2, 90


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.2.2

Streszczenie

Przedstawiono metodę modyfikacji żywic epoksydowych biscyklicznymi węglanami sześcioczłonowymi. Wykazano, że katalizowana kwasami Lewisa reakcja oksiranów z sześcioczłonowymi węglanami cyklicznymi przebiega głównie z wytworzeniem spiroortowęglanu pięcio-sześcioczłonowego. W jej wyniku powstają poli(etero-węglany), polietery i pięcioczłonowe węglany cykliczne. W niskiej temperaturze reakcja może ulec zahamowaniu na etapie spiroortowęglanu. Wykazano, że żywice epoksydowe zmodyfikowane dodatkiem 10 % mas. oligomeru uretanowego, zakończonego sześcioczłonowymi cyklicznymi węglanami lub biscyklicznym węglanem zawierającym resztę glikolu tri(oksyetylenowego), charakteryzują się udarnością o 66–83 % większą niż żywica niemodyfikowana, przy zachowanym poziomie wartości pozostałych cech wytrzymałościowych.


Słowa kluczowe: biscykliczne węglany sześcioczłonowe, modyfikacja żywicy epoksydowej, cykliczny węglan jako aktywny rozcieńczalnik, kationowa kopolimeryzacja oksiranów z sześcioczłonowymi cyklicznymi węglanami, polimeryzacja z otwarciem pierścienia
e-mail: gabro@ch.pw.edu.pl

G. Rokicki, T. Kowalczyk, M. Kaczorowski (643.1 KB)
Sześcioczłonowe węglany cykliczne jako modyfikatory żywic epoksydowych