English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Łukaszczyk, K. Jaszcz


Syntezawielofunkcyjnych żywic poliestrowo-epoksydowych komunikatszybkiego druku (wersja angielska)

Polimery 1999, nr 1, 053


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.1999.053


Streszczenie

Otrzymanopoliestry z ugrupowaniami allilowymi w łańcuchach bocznych metodą katalizowanejkopolimeryzacji bezwodnika kwasu bursztynowego (SA) i eteruallilowo-glicydylowego (AGE) w fazie stopionej (temp. 120°C) w obecnościchlorku benzylotrimetyloamoniowego jako katalizatora i wody. Aby zmniejszyćfunkcyjność niektórych poliestrow, zastępowano część AGE eterem //-butylowoglicydylowym.Postęp reakcji śledzono, oznaczając liczbę kwasową. Proces optymalizowano,badając zależność właściwości produktu od stosunku reagentow (AGE/SA =1,0—1,3), ilości dodawanej wody (1—10%) i katalizatora (0,1—0,5% mas.) orazczasu reakcji (do 80 h). Grupy allilowe utleniano do odpowiednich pochodnychepoksydowych w roztworze chlorku metylenu kwasem m-chloronadbenzoesowym użytym w 30-proc. nadmiarze. Otrzymanewielofunkcyjne żywice poliestrowo-epoksydowe utwardzano w obecności bezwodnikakwasu bursztynowego (100—120°C, 0,2—0,85 mola SA/mol grup epoksydowych) lub bezniego. Oznaczano przy tym liczbę kwasową, liczbę hydroksylową i zawartość grupepoksydowych oraz rejestrowano widma 1H-NMR. W wyniku wstępnych próbpotwierdzono podatność utwardzonych żywic na degradację hydrolityczną.


Słowa kluczowe: poliestry z grupamifunkcyjnymi, boczne ugrupowania allilowe, epoksydowanie, utwardzanie,degradacja hydrolityczna

Zainteresowanych dostępem do pełnej wersji artykułu prosimy o kontakt z redakcją polimery@ichp.pl