English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Chmielarz, A. Sobkowiak

Synteza poli(akrylanu butylu) metodą kontrolowanej elektrochemicznie
polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu

Polimery 2016, nr 9, 585


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.585

Streszczenie
Homopolimery poli(akrylanu butylu) syntetyzowano z wykorzystaniem elektrochemicznie kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (eATRP), przy mniejszym niż zwykle (50–400 ppm) stężeniu katalizatora na poziomie 10 ppm. Metodą analizy chromatograficznej (GPC) stwierdzono, że synteza poliakrylanów przebiegała zgodnie z mechanizmem ATRP. Widma 1H NMR potwierdziły strukturę chemiczną zsyntetyzowanych homopolimerów.
Słowa kluczowe: elektrochemicznie kontrolowana ATRP, homopolimery, poli(akrylan butylu)
e-mail: p_chmiel@prz.edu.pl
P. Chmielarz, A. Sobkowiak (798.9 KB)
Synteza poli(akrylanu butylu) metodą kontrolowanej elektrochemicznie polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu