English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. H. Mohammed, M. B. Ahmad, N. A. Ibrahim, N. Zainuddin

Synteza i właściwości żelu N-winylopirolidon/metakrylan3-(trimetoksysililo)propylu
z różną zawartością czynnika sieciującego (j.ang.)

Polimery 2018, nr 9, 577


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.9.1

Streszczenie
Kopolimery zawierające 90 % mas. N-winylopirolidonu (NVP) i 10 % masmetakrylanu 3-(trimetoksysililo)propylu (TMSPM) z udziałem 0, 1, 2, 3 i 4 % mas. (w przeliczeniu na masę ­NVP/TMSPM) dimetakrylanu glikolu etylenowego (EGDMA) jako środka sieciującego zsyntetyzowano z wysokim stopniem konwersji. Otrzymane kopolimery charakteryzowano metodami protonowego rezonansu jądrowego (H1 NMR) i spektroskopii w podczerwieni (FT-IR). Badano wpływ udziału środka sieciującego na właściwości mechaniczne i termiczne, parametry pęcznienia, klarowność i przepuszczalność tlenu wytworzonych hydro- i kserożeli. Stwierdzono, że dodatek już 3 % mas. EGDMA wystarcza do uzyskania klarownego żelu, a w miarę zwiększania zawartości EGDMA zmniejsza się zawartość wody (EWC), ułamek objętości polimeru (φ2) oraz strata masy w procesie pęcznienia żelu NVP/TMSPM. Wartość modułu zarówno Younga (E), jak i ścinania (G) zwiększa się (E = 0,570–3,531 MPa, G = 0,217–1,359 MPa) wraz ze wzrostem udziału EGDMA w kompozycji. Wytworzone hydrożele charakteryzowano za pomocą modułów gęstości sieciowania (ve = 0,220–0,613 mol/dm3, vt = 0,105–0,441 mol/dm3) i parametru oddziaływania polimer-rozpuszczalnik (χ = 0,595–0,822). Właściwości termiczne otrzymanych hydrożeli zawierających EGDMA poprawiły się wraz ze zmniejszeniem zawartości wody (70,3–55,1), natomiast przepuszczalność tlenu się pogorszyła (P = 48,6–44,3).

Słowa kluczowe: kopolimery o wysokim stopniu konwersji, parametry pęcznienia, właściwości ­mechaniczne, przepuszczalność tlenu, gęstość sieciowania

e-mail: ameenhadi80@yahoo.com, mansorahmad@gmail.com

A. H. Mohammed, M. B. Ahmad, N. A. Ibrahim, N. Zainuddin (654.9 KB)
Synteza i właściwości żelu N-winylopirolidon/metakrylan 3-(trimetoksysililo)propylu z różną zawartością czynnika sieciującego (j.ang.)