English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Przybylak, H. Maciejewski, B. Marciniec

Synteza i charakterystyka silseskwioksanów o strukturze niecałkowicie skondensowanych klatek

Polimery 2013, nr 10, 741


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.741

Streszczenie

Optymalizowano proces hydrolitycznej kondensacji izobutylotrimetoksysilanu w celu selektywnego otrzymywania 1,3,5,7,9,11,14-heptaizobutylotricyklo[7.3.3.15,11]heptasiloksano-endo-3,7,14-triolu (izobutylotrisilanolu). Zbadano wpływ rodzaju rozpuszczalnika, sposobu wprowadzania reagentów, a przede wszystkim czasu reakcji hydrolizy i kondensacji, na wydajność syntezy. Produkty analizowano wykorzystując spektroskopię w podczerwieni FT-IR oraz magnetyczny rezonans jądrowy NMR.


Słowa kluczowe: silseskwioksany, trisilanole, hydrolityczna kondensacja


e-mail: maciejm@amu.edu.pl

M. Przybylak, H. Maciejewski, B. Marciniec (479.1 KB)
Synteza i charakterystyka silseskwioksanów o strukturze niecałkowicie skondensowanych klatek