English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Paszkiewicz, A. Szymczyk, I. Irska, D. Pawlikowska, E. Piesowicz

Synteza i charakterystyka nowych reaktywnych mieszanin polimerowych opartych
na poużytkowych foliach z poli(tereftalanu etylenu) oraz poli(tlenku tetrametylenu) (j.ang.)

Polimery 2018, nr 1, 45


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.1.7

Streszczenie
Przygotowano dwie serie reaktywnych mieszanin polimerowych na bazie poużytkowej folii z poli(tereftalanu etylenu) modyfikowanego glikolem (PETG) oraz poli(tlenku tetrametylenu) (PTMO) w celu zbadania możliwości zagospodarowania odpadowych folii PETG z przemysłu opakowaniowego. PETG stanowił w kopolimerze segmenty sztywne, a PTMO segmenty giętkie, których udział wynosił 25, 35 lub 50 % mas. Zbadano wpływ udziału segmentów giętkich oraz długości ich łańcuchów, pochodzących z glikolu polioksybutylenowego o masie molowej odpowiednio 1000 g/mol lub ­2000 g/mol, na strukturę oraz właściwości termiczne otrzymanych materiałów.
Słowa kluczowe: mieszanina reaktywna, poużytkowa folia z poli(tereftalanu etylenu) modyfikowanego glikolem, temperatura zeszklenia, stabilność termiczna
e-mail: spaszkiewicz@zut.edu.pl
S. Paszkiewicz, A. Szymczyk, I. Irska, D. Pawlikowska, E. Piesowicz (1.76 MB)
Synteza i charakterystyka nowych reaktywnych mieszanin polimerowych opartych na poużytkowych foliach z poli(tereftalanu etylenu) oraz poli(tlenku tetrametylenu) (j.ang.)